EUREF-FIN (WGS84)
ETRS-TM35FIN
KKJ yhtenäiskoordinaatisto
lat °'
lon °'
lat °'"
lon °'"
Tervetuloa!

Palvelusta voit hakea Metsähallituksen retkeilyyn sopivia kohteita ja palveluita sekä metsästys- ja kalastuskohteita. Kytke päälle Karttatasot-valikosta haluamasi karttatasot.

Retkikartta näyttää myös kuntien retkeilypalveluja, kuten erilaisia reittejä. Kuntien retkeilypalvelut tuodaan Retkikarttaan
Lipas Liikuntapaikat.fi-palvelusta.

Metsähallituksen metsästys- ja kalastuskohteet on päivitetty 23.5.2018. Retkeilykohteet on päivitetty 23.5.2018.

Uutuutena voit nyt käyttää teiden nimistön näyttävää opaskarttaa.

Jos karttasisältö ei lataudu, tyhjennä käyttämäsi selaimen välimuisti.

Retkikartan mobiiliversio on osoitteessa m.retkikartta.fi.

Luonnonvarakeskus

Aineistoseloste
Luonnonvarakeskuksen* (Luke) laatima marjakartta-tietoaineisto, joka on jaossa Metsähallituksen retkikartta.fi-palvelun testiversion kautta, esittää potentiaalisia mustikkapaikkoja Metsähallituksen hallinnoimilla alueilla Espoon Nuuksiossa ja Lieksan Ruunaalla. Tummemman sininen väri viittaa korkeampaan mustikkasatopotentiaaliin. Potentiaaliset mustikkapaikat on ennustettu tieteellisissä sarjoissa julkaistuilla marjasatomalleilla, ja tulosten laskennassa on käytetty valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) tuottamaa metsävaratietoa kasvupaikan hyvyydestä ja puustosta. Mallien ennusteisiin sisältyy epävarmuutta, eivätkä ennusteet ota huomioon marjasatojen vuosien välistä vaihtelua eikä mahdollista marjanpoimintaa. Luke ei näistä syistä anna takuuta mustikoiden esiintymisestä osoitetuilla alueilla. Vuonna 2016 Retkikartan kautta jaeltu marjakartta on pilottiversio, jolla testataan sen laadintamenetelmää ja kerätään palautetta käyttäjiltä.


*) Luonnonvarakeskus (Luke) on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi

 |   |   |   |  Powered by CGI